donderdag 6 februari 2014

Persiflage affiche VB: "Uw stok achter de deur"

Vlaams Belang houdt het graag huiselijk: eerst een vliegenmepper en nu ...

donderdag 7 februari 2013

Aalst carnaval 2013

Een klein staal van de  traditionele "tetteplekkers" van de Kattendagers vind je onder...

vrijdag 11 januari 2013

Column: Extreemrechts over Noig Verontruste Aalstenaars … close but no cigar!

Voor 1 keer wijken we af van het klassieke pad van de cartoon en maken we plaats voor een satirisch getint artikel dat als antwoord dient op een artikel op de beruchte extreemrechtse website rechtsactueel.

Extreemrechts over Noig Verontruste Aalstenaars … close but no cigar!Op de website “rechtsactueel”, één van de vele verzamelbekkens van de extreemrechtse fauna en flora in Vlaanderen, heeft men zich gewaagd aan een wetenschappelijk verantwoorde dissectie van de NOIG Verontruste Aalstenaars. Of dit evenwel voldoet aan academische maatstaven laten we in het midden. De bronvermeldingen zijn alvast een goede poging, de deducties en interpretaties een stuk minder. Een Sherlock Holmes zal de auteur nooit worden. Men heeft ergens de wind horen waaien maar vervolgens worden er windmolens opgezet die nergens op slaan (macht der gewoonte?) Don Quichot is nooit ver weg …

Waar is de tijd van de voormalige inlichtingendienst van het Vlaams Blok … Hoe heette die nu weer? Het lijkt op “korstmos” maar dan minder plant-aardig. Het is een mondvol: Kring voor Onderzoek naar de Socialistische en Marxistische Ondermijning van de Samenleving … “KOSMOS” dus. Deze extreemrechtse satellietorganisatie was destijds toch een beetje accurater in de analyse van de tegenstand en het opstellen van diverse zwarte lijsten … sad times, sad times!

Het is haast een kwaliteitslabel als je door extreemrechts gebrandmerkt wordt als: “een zootje ongeregeld dat zich weliswaar in rode kleuren hult.” Maar dan begint de fantasie toe te slaan: “Figuren die zich onbeschaamd de carnavaleske naam “Noig Verontruste Aalstenaars” toedichten, maar die grotendeels buiten Aalst woonachtig zijn.” Als  Noig VA’er van het eerste uur geef ik toe een beetje uit de lucht te vallen maar kom: voor 1 overdrijving gaan we de auteur en zijn “onderzoeksresultaten” niet meteen in de papiermand keilen. En uiteraard … een mening hebben over de Aalsterse politieke situatie is een voorrecht dat enkel weggelegd is voor “bloed-en-bodem Aalstenaars. ” Burgers van buiten de oude stadsmuren (de verkeersborden met opschrift:”de wallen”) dienen dus hun mond te houden. De poorters van het Vlaams Belang houden het liefst wat gezellig middeleeuws. Voor de N-VA is nét vóór de verlichting al goed genoeg. En voor alle duidelijkheid: we hebben het dan niet over Siemens en co. Het is dan ook bevreemdend vast te stellen dat de auteur, een zekere Johan Van Liedekerke, het durft hebben over de situatie in Aalst en Denderleeuw? Zelfreflectie is nooit een groot talent geweest in deze middens …

De fantasie krijgt ook een geografische wending: “Bij een actie aan het Sp.a lokaal mobiliseerden ze een 80-tal mensen voornamelijk uit de provincie Oost-Vlaanderen en Halle-Vilvoorde met zelfs een delegatie Franstalige studenten van de uiterst linkse ‘Etudiants de Gauche.’ Aalst ligt in laatste instantie inderdaad in de provincie Oost-Vlaanderen: er heeft destijds kennelijk iemand goed opgelet tijdens de lessen aardrijkskunde … Waar ze dat “Halle-Vilvoorde” vandaan hebben, is ons  tot op heden niet duidelijk behalve dat de door hen gebombardeerde woordvoerder (?) van die avond (25 oktober) in Halle werkt. “Franstalige studenten” werden die bewuste avond ook niet gezien of gehoord in de buurt van het Volkshuis maar dat zal misschien liggen aan de selectieve blind- en/of doofheid van de massaal afwezige socialistische horden uit Halle-Vilvoorde? Het is wél juist dat de betoging van 5 november op schelmse wijze door de verantwoordelijke van de ordedienst gestart werd met de woorden: “On y va!” Kennelijk had de bruine observator van dienst toen al wat potten op waardoor hij even back to the future ging en hoorde hij plots een heus koor een zinnetje in het Frans oreren. Toegegeven: de betreffende persoon heeft er een carrière van 6 jaar Cantate Domino opzitten … een door-en-door Aalsters koor dat jarenlang als cultureel ambassadeur van Vlaanderen alle continenten aandeed. By the way: hij is niet de enige voormalige koorknaap bij de NOIG VA … Voor deze mensen zal extreemrechts waarschijnlijk de nieuwe categorie “cultureel crapuul” of “hooggecultiveerde hooligans” moeten uitvinden?

Het is ook curieus dat NOIG VA herleid wordt tot een kwaadaardig marxistisch I-want-to-rule-the-world triumviraat in onvervalste James Bond stijl. Al surfend op het internet is men kennelijk bij het actualiseren van de zwarte lijsten enkele oude bekende namen tegengekomen. De waardevolle bijdragen van de andere makkers van BBTK, LEEF!, Blokbuster/LSP, PVDA, GROEN, dissidente sp.a’ers, ROOD!, Buurtsport, WIS, Wereldhuis, ACOD, onafhankelijken … wordt vakkundig onder de mat geveegd. ’t Es gralék proeper; we zell’nt ontagen! Een politieke beweging die basisdemocratisch functioneert, is voor een fascist enkel verstaanbaar als hij onder invloed van de nodige XTC een pint getrakteerd krijgt van een marsmannetje … én dan nóg. Maar gelukkig zijn er nog zekerheden in het leven zoals bijvoorbeeld de goedkope communistische complotten (vlot te verkrijgen in de Wibra, maximum twee per klant) … die steeds van buitenaf komen uiteraard!

Volgens de auteur van het artikel was de actie aan de installatie van de gemeenteraad  een flop … De acties van zogenaamde “nationalistische actiegroepen” (een eufemisme voor roetzwarte fascisten en dito beerputbehangers)  zoals TAK, Voorpost, NSV, N-SA en tutti quanti moeten het regelmatig met minder volk doen. Maar ach: twee maten en gewichten is een typisch kenmerk voor de kromme logica van de Vlaemsche vrijheidsstrijders. Wij zelf hadden gerekend op een tiental mensen gezien het tijdstip en de aard van de actie maar het werd uiteindelijk het dubbele: DAMNED!

Wat betreft de eigen “nationalistische geschiedenis” is de auteur ofwel ter kwader trouw (hemeltje lief: nee toch?) ofwel was hij nog een ukkie/pampermilitant toen menig opa fascist druk in de weer was. Het is een publiek geheim dat na de ontbinding van de extreemrechtse privé-militie VMO heel wat militanten uiteindelijk bij Voorpost strandden, de eeuwige “actieleider” Luc Vermeulen incluis.

De staatsveiligheid liet in haar laatste jaarverslag verstaan dat Voorpost meer en meer op een gepensioneerdenbond begint te lijken. Maar dan wel van krasse knarren die nog eens graag al vendelzwaaiend tabula rasa houden op de koffietafel … Hépla: daar gaan de tassen, en nog een paar borden … Pas op: een koffievlek op onze VMO-banier! Een kwak slagroom vliegt door de zaal onder de slogan “Belgie Barst!” Een saaie boel zal het nooit worden. En nu even terug naar de realiteit: Voorpost kent wel een aanwas van jongere militanten maar slaagt er niet goed in deze te consolideren. De crisis van het militantisme geldt blijkbaar voor alle politieke strekkingen.

Ondertussen zijn we hier al een eind ver in ons betoog en zijn er nog heel wat subtiele en minder subtiele insinuaties niet beantwoord. Eén van de klassiekers is de aanval op de VZW’s die voor elke rechtgeaarde nationalist niets meer of minder zijn dan het voorgeborchte van de communistische heilstaat. Ook de democratische broeders van de N-VA koesteren een zeker wantrouwen tegen de socio-culturele sector dat voor hen neerkomt op een verzameling geldverspillende tewerkstellingsprojecten voor progressief  (én dus per definitie anti-Vlaams?) langharig werkschuw tuig. Anderzijds heeft het Vlaams Belang dankzij de belastingbetaler nog steeds de grootste spaarboek van alle politieke partijen. Zij spelen op hun beurt OCMW voor het al dan niet kortharig klopgraag tuig van diverse “nationalistische actiegroepen” door hen een job aan te bieden die kennelijk niet veel inhoudt als je afgaat op de tijd die ze spenderen aan het verspreiden van onzin op internet.

En als kers op de taart: [tromgeroffel] kakken op de vakbond! De haat voor de georganiseerde arbeidersbeweging vanwege de fascisten is “historisch” te noemen op meerdere vlakken en grenst soms aan het irrationele. Hier heerst ook de kromme logica … Aangezien de Rob Klops en Voorposters van deze wereld zo virulent tegen de vakbonden zijn, hebben ze er zelf maar één opgericht: de Vlaamse Solidaire Vakbond (VSV) Deze solidaristische bazenpoepersbond (excuses voor het taalgebruik) heeft echter nog niet te veel potten gebroken, wat gezien het uitgangspunt ook vrij logisch lijkt.

Ziezo, voordat we in het universum van Monty Python en andere cultuurbolsjewistische uitingen vervallen, gaan we het toetsenbord loslaten en de extreemrechtse clichés laten voor wat ze zijn. In afwachting van verdere onzin groet ik u!

Dé enige Aalstenaar van NOIG VA

vrijdag 19 oktober 2012

Satire op "Che Guevareske" verkiezingsaffiche Dylan Casaer (schepen sp.a)

 De hysterische propaganda van de Vlaams-nationalisten ...
 Guerilla in de Osbroek ...
 Als schepen van cultuur speelde hij uiteraard mee in het socialistisch epos 'Novecento' ...
 Onderstaande graffiti vond men terug op de muren van de carnavalhallen ...

Een voil jeanet mé Vloms karakter


De beloofde verandering in Aalst door de NVA met een schepen voor "Vlaams Karakter"

De NVA vraagt een lichte aanpassing van de officiële vlag van Aalst om het Vlaams karakter van de stad te benadrukken ...

woensdag 5 september 2012

Uit de archieven ... ter gelegenheid van ABVV-betoging 14 september

Ter gelegenheid van de manifestatie van het ABVV op 14 september "voor eerlijke belastingen en betere lonen en uitkeringen" een banner uit 2008 die o.a. op de nationale facebookgroep van ACOD van 't stal is gehaald.

vrijdag 24 augustus 2012

Fictieve verkiezingsbanner

De nietszeggende verkiezingsboodschappen (op facebook) swingen de pan uit. De zogezegde originaliteit en creativiteit waarmee dit gepaard gaat, is te vergelijken met de relatie van muziek tot Eurosong: geen dus. Vandaar deze poging (het is een "slechte poging" want er zit nog een politieke boodschap in) volgens de regels van de onkunst voor een fictieve kandidaat.

In opdracht van de Socialistische B-FilmClub (SBFC)

Het antwoord op het nazi-zombie genre ... soon in a cinema near you :-)

maandag 14 mei 2012

Federale gezondheidsdiensten delen in de besparingsklappen ...Kwestie van politieke keuzes ...

Aanvankelijk kregen de federale sectoren van de gezondheidszorg 300 miljoen voor een sociaal meerjarenakkoord. Echter in de loop van de aanslepende onderhandelingen voor een nieuwe regering kalfde dit bedrag af tot een miezerige 40 miljoen Euro die enkel naar extra personeel mag gaan en dus noppes wat betreft koopkracht. Ondertussen krijgt Crembo in 2012 242 miljoen Euro voor het aanschaffen en optimaliseren van nieuw destructief speelgoed. In 2013 komt daar nog eens 212 miljoen bij. Politiek is een kwestie van keuzes maken ...

donderdag 26 januari 2012